Bokningsförfrågan

Kontaktperson
Namn *
Namn
Telefonnummer *
Telefonnummer
T.ex 070 123 1234.
Information
Vilket datum vill ni boka?
Vilken tid vill ni boka?
Hur många personer kommer?
Tekniskutrustning *
Full ljud och bild med ljudanläggning och projektor.
Stolar och bord *
Hur vill ni placeras?
Servering *
Vill ni ha fika?
Skriv en kort sammanfattning om vad ni ska göra.

OBS: Åldersgräns, 18 år.

Avbokningsregler:

  • Om lokalen eller catering avbokas samma dygn som uthyrningen ska ske eller dygnet dessförinnan utgår 50 % av överenskommet pris.
  • Om lokalen eller catering avbokas inom tio dagar före men inte dygnet före eventet utgår 20 % av överenskommet pris.
  • Om lokalen avbokas innan tio dagar från eventet utgår enbart en avbokningsavgift på 1 000 kr i fall inte annat särskilt avtalats.

Om anmälan avser bolag eller annan juridisk person ska registreringsbevis sändas med för att styrka att beställaren har rätt att företräda bolaget/föreningen. Annars ring kontakt personen Lars Ramström.

Bokning kan även ske genom mail med uttryckligt godkännande av bilagd skrivelse/beställning.